Om foreningen:

Holmestrand Bys Vel trenger flere medlemmer.

VI jobber for byens beste, uavhengig av politisk ståsted.

Holmestrand Bys Vel.v/Toralf Cock, Strandholmen 2, 3080 Holmestrand
Tlf: 901 20 785