Om foreningen:

Holmestrand Bys Vel trenger flere medlemmer.

VI jobber for byens beste, uavhengig av politisk ståsted.